Loading...

Shareholders

Home / Shareholders

PL: Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 26 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

EN: The Management Board hereby convenes the Ordinary General Meeting of the Company for May 26, 2022.

PL: Szczegóły.
EN: Details.

PL: Ogłoszenie Nanothea SA PDF, projekty uchwał PDF.

PL: Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

EN: The Management Board hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for March 15, 2022.

PL: Szczegóły.
EN: Details.

PL: Ogłoszenie Nanothea SA PDF

PL: Zarząd spółki pod firmą NANOTHEA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-15:00.

EN: The board of the company under the name NANOTHEA S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the “Company”), in connection with art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act “Code of Commercial Companies and Certain Other Acts” (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialize them. Share documents should be submitted at the Company’s registered office, i.e. at ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warsaw, on business days (from Monday to Friday) from 10:00 AM to 3:00 PM.

PL: Pliki do pobrania.
EN: Documents to download.

PL: Statut Nanothea SA  PDF

PL: Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 16 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w biurze Spółki.

EN: The Management Board hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for December 16, 2021, which will begin at 10:00AM at the Company’s registered office 36, Rakowiecka St, Warsaw 02-532.

PL: Szczegóły.
EN: Details.

PL: Ogłoszenie Nanothea SA PDF

PL: Zarząd spółki pod firmą NANOTHEA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-15:00.

EN: The board of the company under the name NANOTHEA S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the “Company”), in connection with art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act “Code of Commercial Companies and Certain Other Acts” (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialize them. Share documents should be submitted at the Company’s registered office, i.e. at ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warsaw, on business days (from Monday to Friday) from 10:00 AM to 3:00 PM.

PL: Pliki do pobrania.
EN: Documents to download.

PL: Statut Nanothea SA  PDF