Loading...

EU projects

Home / EU projects

The following information applies to offers for entities established on Polish territory.


Ogłoszenie o pracę – Chemik Analityk
NanoThea S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: CHEMIK ANALITYK
w projekcie: Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów wspófinansowanego w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”.
Miejsce pracy: Warszawa
Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o pracę – Biochemik
NanoThea S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: BIOCHEMIK
w projekcie: Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów wspófinansowanego w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”.
Miejsce pracy: Warszawa
Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

[17.05.2017] Komunikat do Zapytania ofertowego nr 6/RPOWM/1.2/2017

Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 6/RPOWM/1.2/2017.

[12.05.2017] Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług rzecznika patentowego polegających na reprezentowaniu Zamawiającego, w celu uzyskania patentu na wynalazek na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/POIR/2.3.4/2017, w związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

[12.05.2017] Komunikat do Zapytania ofertowego nr 4/RPOWM/1.2/2017

 Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 4/RPOWM/1.2/2017.

[12.05.2017] Komunikat do Zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017

Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017.

[12.05.2017] Komunikat do Zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017

Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017.

[12.05.2017] Komunikat do Zapytania ofertowego nr 3/RPOWM/1.2/2017

Niniejszym prezentujemy Komunikat do Zapytania ofertowego nr 3/RPOWM/1.2/2017.

[20.04.2017] Zapytanie ofertowe Nr 1/POIR/2.3.4/2017

W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, zapraszamy do składania ofert.

[20.04.2017 r.] Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017 i modyfikacji zapisów załącznika nr 4 „Opis przedmiotowego zamówienia” w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego.

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 4 („Opis przedmiotowego zamówienia”) do oferty w ramach zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017, polegających na poprawieniu błędów o których mowa poniżej, dbałością o jednakowe szanse złożenia oferty dla każdego z zainteresowanych oferentów, Zamawiający postanawia o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.05.2017 r.

W związku z błędnym opisem przedmiotu zamówienia, polegającym na sprecyzowaniu niewłaściwych ilości liczb opakowań zamawianych odczynników (kolumna „Liczba opakowań” w poszczególnych tabelach w załączniku nr 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający informuje, iż:

  • powstały błąd jest oczywistą omyłką Zamawiającego, wynikającą z błędnego wypełnienia kolumny „liczba opakowań” poprzez zastosowanie niewłaściwego formatu w arkuszu danych podczas przygotowania w edytorze tekstu,
  • dokonuje weryfikacji i aktualizacji załącznika nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017 tylko i wyłącznie w zakresie poprawy danych dotyczących rzeczywistej liczby opakowań odczynników będących przedmiotem zamówienia w kolumnie „Liczba opakowań” w tabelach umieszczonych w tymże załączniku,
  • dokonuje weryfikacji i aktualizacji treści zamówienia – zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017 tylko i wyłącznie w zakresie wydłużenia terminu składania ofert, co jest spowodowane zaistniałym błędem,
  • zaktualizowane w ww. zakresie zapytanie ofertowe jest integralnym załącznikiem niniejszego komunikatu, a pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017 znajduje się pod tym adresem: https://nanothea.com/euprojects/
  • zaktualizowany załącznik nr 4 jest integralnym załącznikiem niniejszego komunikatu, a pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017 znajduje się pod tym adresem: https://nanothea.com/euprojects/

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż wszystkie pozostałe dokumenty (formularz oferty, załączniki) dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego pozostają bez zmian, a ich treść pozostaje wiążąca w dotychczasowym kształcie dla wszystkich oferentów.

 W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, związanych z przedmiotowymi zmianami a także całokształtem zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017, Zamawiający zaprasza oferentów do indywidualnego kontaktu

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017:

[20.04.2017 r.] Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017 i modyfikacji zapisów załącznika nr 4 „Opis przedmiotowego zamówienia” w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 4 („Opis przedmiotowego zamówienia”) do oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017, polegających na poprawieniu błędów o których mowa poniżej, dbałością o jednakowe szanse złożenia oferty dla każdego z zainteresowanych oferentów, Zamawiający postanawia o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.05.2017 r.

W związku z błędnym opisem przedmiotu zamówienia, polegającym na sprecyzowaniu niewłaściwych ilości liczb opakowań zamawianych odczynników (kolumna „Liczba opakowań” w poszczególnych tabelach w załączniku nr 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający informuje, iż:

  • powstały błąd jest oczywistą omyłką Zamawiającego, wynikającą z błędnego wypełnienia kolumny „liczba opakowań” poprzez zastosowanie niewłaściwego formatu w arkuszu danych podczas przygotowania w edytorze tekstu,
  • dokonuje weryfikacji i aktualizacji załącznika nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017 tylko i wyłącznie w zakresie poprawy danych dotyczących rzeczywistej liczby opakowań odczynników będących przedmiotem zamówienia w kolumnie „Liczba opakowań” w tabelach umieszczonych w tymże załączniku,
  • dokonuje weryfikacji i aktualizacji treści zamówienia – zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017 tylko i wyłącznie w zakresie wydłużenia terminu składania ofert, co jest spowodowane zaistniałym błędem,
  • zaktualizowane w ww. zakresie zapytanie ofertowe jest integralnym załącznikiem niniejszego komunikatu, a pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017 znajduje się pod tym adresem: https://nanothea.com/euprojects/
  • zaktualizowany załącznik nr 4 jest integralnym załącznikiem niniejszego komunikatu, a pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017 znajduje się pod tym adresem: https://nanothea.com/euprojects/

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż wszystkie pozostałe dokumenty (formularz oferty, załączniki) dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego pozostają bez zmian, a ich treść pozostaje wiążąca w dotychczasowym kształcie dla wszystkich oferentów.

 W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, związanych z przedmiotowymi zmianami a także całokształtem zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017, Zamawiający zaprasza oferentów do indywidualnego kontaktu

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017

Pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2017:

[14.04.2017] Zapytanie ofertowe nr 6/RPOWM/1.2/2017

W związku realizacją projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy małych zwierząt laboratoryjnych.

[14.04.2017] Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWM/1.2/2017

W związku realizacją projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów radioaktywnych.

[14.04.2017] Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWM/1.2/2017

W związku realizacją projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych.

[14.04.2017] Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWM/1.2/2017

W związku realizacją projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy odczynników chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych.

[14.04.2017] Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWM/1.2/2017

W związku realizacją projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy odczynników chemicznych do specjalistycznych zastosowań.

Ogłoszenie o pracę – Chemik Analityk
NanoThea S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: CHEMIK ANALITYK
w projekcie: Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów, wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1.
Miejsce pracy: Warszawa
Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o pracę – Specjalista in vitro
NanoThea S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: CHEMIK ANALITYK
w projekcie: Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów, wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1.
Miejsce pracy: Warszawa
Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

[31.05.2016] Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego RPOWM 1.2 2016, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”

Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego Nr 1 RPOWM 1.2 2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ogłoszenie o pracę – Chemik Organik
NanoThea S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: CHEMIK ORGANIK
w projekcie: Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów, wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1.
Miejsce pracy: Warszawa
Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o pracę – Technik laboratoryjny
NanoThea S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: TECHNIK LABORATORYJNY
w projekcie: Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów, wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1.
Miejsce pracy: Warszawa
Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

[29.06.2016] Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego NR 2/POIR/1.1.1/2016, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów” w ramach konkursu działania I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs_1/1.1.1/2016

Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

Załącznik nr 1 do Protokołu z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

Załącznik nr 2 do Protokołu z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

Załącznik nr 3 do Protokołu z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

[22.06.2016] Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/1.1.1/2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów” w ramach konkursu działania I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs_1/1.1.1/2016, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/1.1.1/2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/POIR/1.1.1/2016

[22.06.2016] Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/POIR/1.1.1/2016 z dnia 23.05.2016 r. i wyboru wykonawcy z dnia 31.05.2016 r.

W dniu 22.0.2016 unieważnione zostaje zapytanie ofertowe nr 1/POIR/1.1.1/2016 z dnia 23.05.2016 r. dotyczące wyboru podwykonawcy usług badawczych oraz wybór wykonawcy z dnia 31.05.2016 r. do planowanego projektu „Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu działania I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs_1/1.1.1/2016, ze względu na weryfikację przez Zamawiającego kryterium oceny projektu, a także wytycznymi dot. zasad konkurencyjności.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 22.06.2016 r. ogłosi nowe zapytanie ofertowe uwzględniające zmianę kryterium oceny ofert.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/POIR/1.1.1/2016

[31.05.2016] Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego POIR 1.1.1 2016, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów” w ramach konkursu działania I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs_1/1.1.1/2016

Protokół z wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1 POIR 1.1.1 2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

[23.05.2016] W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu.

Zapytanie ofertowe RPOWM 1.2 2016

Załącznik 1  RPOWM 1.2 2016

Załącznik 2  RPOWM 1.2 2016

Załącznik 3  RPOWM 1.2 2016

[23.05.2016] W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej diagnostyki nowotworów” w ramach konkursu działania I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs_1/1.1.1/2016, Nanothea S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu.

Zapytanie ofertowe POIR 1.1.1 2016

Załącznik 1 POIR 1.1.1 2016

Załącznik 2 POIR 1.1.1 2016

Załącznik 3 POIR 1.1.1 2016